Symposium: recycling essentieel voor groene groei

‘Groene groei: recycling als onmisbare schakel in het sluiten van kringlopen’. Dat was het thema van het symposium dat op 18 september 2013 werd georganiseerd tijdens de Recyclingbeurs in Gorinchem.

Organisatie van het Symposium was in handen van BRBS Recycling samen met de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) en Recycling Magazine Benelux.
De FHG is een overkoepelend belangenplatform voor de recyclingsector. Ook de FNOI is hierbij aangesloten. Ongeveer 250 personen woonden het symposium met tal van prominente sprekers bij.

Samenwerking

Directeur Ton van der Giessen van Van Werven Groep en Richard van Delden van Wavin gingen in op hun samenwerking om meer gerecycled materiaal in te kunnen zetten.
Kwaliteit en long term partnership waren daarbij kernbegrippen.

Hergebruik en recyclen

Tom Bastein van TNO presenteerde de resultaten van een onderzoek naar ‘de kansen voor de circulaire economie’. Zijn belangrijkste conclusie: niet alleen recycling draagt bij aan groene groei. Ook het hergebruik van producten biedt kansen: het bespaart grondstoffen als producten –na eventuele reparatie en vervanging van onderdelen- opnieuw worden gebruikt. Indien niet meer mogelijk: dan moet er efficiënt worden gerecycled.

Green Deal?

Top ambtenaar Roel Bol van Economische Zaken deed de suggestie samen te kijken hoe we de recyclingsector in Nederland kunnen stimuleren en belemmeringen kunnen opheffen. Wat hem betreft denkt de sector na over het nut van een Green Deal: een pakket afspraken tussen overheid en sector die moeten leiden tot verdere groei van die sector.

Politiek aan zet

VVD Tweede Kamerlid Remco Dijkstra werd geregeld gevraagd wat de politiek kan doen aan het wegnemen van belemmeringen. Zijn reactie was: “Ik hoor vandaag alweer allerlei nutteloze wettelijke belemmeringen die nu echt eens moeten worden opgeruimd. Recycling is nuttige en noodzakelijke activiteit waar we in Nederland heel goed in zijn. Meld mij vooral zoveel mogelijk concrete voorbeelden en ik ga er mee aan de slag…”

Tot slot

FHG-voorzitter Ton Holtkamp sloot de bijeenkomst af.
Samenvattend waren de belangrijkste lessen van het Recyclingsymposium: betere samenwerking schakels in keten, nadruk op kwaliteit van de secundaire grondstof, en de noodzaak om de recyclingsector en het belang van recycling beter te gaan vermarkten. Zowel in Den Haag als Brussel.
Want we zijn weliswaar een onmisbare schakel in de keten, maar ook één die zich veel te weinig op haar borst slaat over haar prestaties

symposium

Gepubliceerd op:   3 oktober 2013 17467 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws
Gerelateerde artikelen