Verdubbeling afvalstoffenbelasting: straf op hoogwaardige recycling

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aangekondigd de afvalstoffenheffing in 2019 fors te verhogen ten opzichte van de huidige tarief van € 13,21 per ton. Meer dan een verdubbeling wordt verwacht. Dit is een van de afspraken afkomstig uit het regeerakkoord. Tevens zal een exportheffing worden ingevoerd. Dit om Nederlandse verbranders en stortplaatsen tegemoet te treden die een ongelijk speelveld vrezen. De FNOI noemt de aangekondigde verhoging een straf voor hoogwaardige recycling.

De FNOI heeft reeds meerdere malen zich in de media fel tegen een verhoging van de afvalstoffenheffing gekeerd. Ieder hoogwaardig recyclingproces kent een procesresidu dat slechts kan worden verbrand of gestort. Verhoging van de afvalstoffenbelasting leidt tot een verhoging van de kosten en administratieve lasten voor recyclers.
Door verhoging van die belastingen worden hoogwaardige recyclingstromen duurder ten opzichte van primaire grondstoffen. Precies dat wat we niet willen.
Daarnaast zijn verhoging van de verbranding- en stortbelasting per definitie sturingsinstrumenten die laagwaardige recycling belonen. Juist daar waar kwaliteit en hoogwaardige recycling moeten leiden tot het beter sluiten van de materiaalkringlopen.

In de praktijk zie je dat een verhoging van afvalstoffenbelasting leidt tot:

1. meer verontreiniging hoogwaardige recyclingstromen door ontwijkgedrag;
2. meer laagwaardige inzameling/recycling, omdat een verhoging van deze belastingen de bodem steeds lager legt voor laagwaardige toepassingen die als 'recycling' (kunnen) worden weggezet.

Verhoging van de verbrandings- en stortbelasting is daarom een achterhaald mechanisme. 

Een zeer recent praktijkvoorbeeld waar verhoging van de afvalstoffenheffing in combinatie met een exportheffing toe kan leiden, zien we nu in Vlaanderen.

Bizarre exportheffing Vlaanderen

Gepubliceerd op:  19 juli 2018 13968 x bekeken
Categorie:  Algemeen nieuws