Pers

Inzameling en recycling
In Nederland gebruiken we per jaar meer dan 3,5 miljard kilo papier en karton. Dat is meer dan 200 kilo per persoon.

In ons land is oudpapier en karton (OPK) al jaren de belangrijkste grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. 75% van de grondstoffen bestaat daarbij uit oudpapier, en 25% uit verse houtvezel.

In 2012 werd 2,38 miljard kilo (2.380 kton) ingezameld. Hiervan kwam 995 miljoen kilo uit huishoudens, en werd 1,385 miljard kilo (1.385 kton) ingezameld bij kantoren, winkels, instellingen en industrie. 

In het totaal weten we van het op de markt gebrachte papier en karton weer 84% in te zamelen en te recyclen. Hiermee behoort Nederland al jaren tot de koplopers van de wereld als het gaat om papierrecycling.

Omzet en werkgelegenheid
Onze bedrijfstak biedt werkgelegenheid aan zo’n 1.500 werknemers. De omzet van de oudpapierbranche is ca. 500 miljoen euro per jaar.

Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI)
In de FNOI zijn 90 leden-bedrijven en 20 geassocieerde leden verenigd. Dit bedraagt ongeveer 95% van de bedrijven uit de oudpapierindustrie. Zij zijn actief in het inzamelen, het bewerken en het vermarkten van papier en karton.  

De FNOI vervult de vitale rol van belangenbehartiger en aanspreekpunt voor belangenorganisaties, overheden en journalisten.

De FNOI heeft twee certificaten ontwikkeld, de Erkenningsregeling OPK en de Certificeringsregeling CA+.

Met de Erkenningsregeling OPK wordt gewaarborgd dat oudpapierondernemingen op een verantwoorde wijze met het milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid omgaan. De Certificeringsregeling CA+ is speciaal ontwikkeld voor ondernemingen die archief- en data vernietigen. Ondernemingen die kunnen aantonen dat zij een gesloten en veilig vernietigingsproces hanteren, van het inzamelen, transporteren, opslaan tot het vernietigen, komen in aanmerking voor het CA+ certificaat.

Tot slot
Recycling voorkomt het ontstaan van afval, bespaart energie en levert een grote bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO₂.  Per 1000 kilo gerecycled papier, verlagen we de CO2-emissie met zo’n 850 kilo. Wereldwijd draagt papierrecycling zorg voor een vermindering van ongeveer 170 miljoen ton aan CO2-emissie per jaar. Een prestatie om trots op te zijn!

Gepubliceerd op:  16 september 2013 32558 x bekeken