FNOI

De FNOI is belangenbehartiger voor de papierrecyclingbranche in Nederland. Als brancheorganisatie zijn wij hét platform en de spreekbuis voor de oudpapierbranche en de professionele archief- en datavernietigingsbedrijven.

De FNOI is het aanspreekpunt en het kenniscentrum voor alle thema’s tussen ontdoener en pulper.

De FNOI staat voor duurzaamheid. Recycling van oudpapier en karton bespaart energie, primaire grondstoffen en reduceert de CO2-uitstoot.

De FNOI is van mening dat kwaliteit en vrijhandel de twee levensaders zijn voor de Nederlandse (papier)recyclingbranche.

De FNOI streeft daarom naar een open en vrije internationale markt voor oudpapier en karton, een gelijk speelveld, en realistische wetgeving en toezicht in nationaal en internationaal kader.

Daarnaast legt de FNOI de nadruk op kwalitatief hoogwaardige inzameling en verwerking.

FNOI-leden zijn gecertificeerd op basis van een branche-eigen erkenningsregeling. Deze wordt jaarlijks getoetst door externe auditors.

Hierdoor zijn de productkwaliteit naar afnemers en de kwaliteit van dienstverlening naar de bron toe geborgd.

Als brancheorganisatie zijn we aangesloten bij:

Nationaal Recycling Forum (NRF);

Aangesloten bij het Nationaal Recycling Forum zijn de recyclingorganisaties van de materiaalstromen papier & karton (de FNOI), metalen (MRF), kunststof (NRK Recycling) en textiel (VHT). In het Nationaal Recycling Forum worden de gezamenlijke thema’s en uitdagingen van de aangesloten organisaties belegd. http://www.nationaalrecyclingforum.nl

European Recycling Industries Confederation (EuRIC);

Behartigt de belangen van de Europese recyclingbranche, waaronder de oudpapierbranche. EuRIC heeft een eigen papierdivisie, European Recovered Paper Association (ERPA)
http://www.euric-aisbl.eu

Maak kennis met onze leden