Over FNOI

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) is dé brancheorganisatie voor de Nederlandse oudpapierindustrie: circa 95 procent van de bedrijven in de oudpapierbranche is lid.  We behartigen de belangen van onze leden en maken ons sterk voor papierrecycling. De FNOI zet zich in voor professionalisering van de branche en voor een open en vrije internationale oudpapiermarkt.

De FNOI vervult een aantal belangrijke functies voor de oudpapierbranche:

1. Belangenbehartiging

Door veranderende nationale en internationale regelgeving is het voor de oudpapierbranche van groot belang dat haar stem gehoord wordt. Als individuele oudpapieronderneming valt geen vuist te maken in Den Haag of Brussel. De FNOI vervult de vitale rol van belangenbehartiger en aanspreekpunt voor belangenorganisaties, overheden en journalisten.

Lees onder het kopje 'over FNOI' meer over onze visie en doelstellingen.

2. Professionaliseren

In een markt waar de concurrentiestrijd fel is, floreren de bedrijven en landen met de grootste professionaliteit, gecombineerd met een gezonde ondernemersmentaliteit. De FNOI staat haar leden hierin bij door de certificeringsregelingen Erkenningsregeling OPK en de CA+ certificeringsregeling en door het leveren van informatie, diensten en nuttige producten.

3. Communiceren

Communicatie is één van de belangrijkste functies van de FNOI. Leden worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in de branche, zoals wet- en regelgeving en innovaties. Ook zorgt de FNOI dat haar standpunten en activiteiten bekend zijn bij externe relaties.

4. Samenwerken

Samen staan we sterk. Om onze doelen te bereiken stimuleert het bestuur interactie en samenwerking met de leden. Ook voor samenwerking met andere organisaties en partijen, zowel binnen als buiten de keten, staat de FNOI open.

Lees meer in de brochure “Papierrecycling Professionalisering “

Het bestuur bestaat uit:

G. Nijssen                    Nijssen Recycling B.V.  Voorzitter  
H. van de Nes  AP-Concept Nederland B.V. Penningmeester 
J. de Caluwé   Ciparo B.V.  Lid  
J. van Munster  Van Munster Recyclers B.V. Lid  
F. Brouwers  Renewi Nederland B.V.  

Lid

F. Potze  Virol B.V. Lid
J. Foesenek  DS Smith Recycling Benelux B.V. Lid 
A.D. Steringa Suez Recycling and Recovery Netherlands  Lid

 

Het bestuur van de FNOI wordt ondersteund door het secretariaat, bestaande uit de volgende personen:

Hans Koning    Directeur 
Lennert Vermaat   Secretaris 

Brenda van der Burg 

  Management Assistente 
Floor Hoenderop   Financiële Administratie 


Klik hier voor het FNOI organogram en een overzicht van de commissies.

Gepubliceerd op:  17 januari 2013 39965 x bekeken
Maak kennis met onze leden