FNOI-visie
  • De FNOI is de belangenorganisatie voor de professionele papierrecyclingbranche in Nederland. De FNOI is het platform en spreekbuis voor de oudpapierbranche alsook de professionele archief- en datavernietigingsbedrijven. De FNOI is het aanspreekpunt en het kenniscentrum voor alle thema’s tussen bron en pulper.
  • De FNOI staat voor duurzaamheid. Recycling van oudpapier en –karton bespaart energie, primaire grondstoffen en beperkt de CO2-uitstoot. De FNOI spant zich in voor een verdere verduurzaming van de keten tussen bron en pulper.
  • De FNOI wil het collectieve marktaandeel van haar leden vergroten door effectieve belangenbehartiging en door de toegevoegde waarde van het lidmaatschap verder te vergroten.
  • De FNOI is van mening dat kwaliteit en vrijhandel de twee levensaders zijn van de Nederlandse papierrecyclingsbranche.
  • De FNOI streeft daarom naar een open en vrije internationale markt voor oudpapier, een gelijk speelveld, en realistische wetgeving en toezicht in nationaal en internationaal kader.
  • Daarnaast legt de FNOI de nadruk op kwalitatief hoogwaardige inzameling en verwerking. De leden van de FNOI onderscheiden zich van de overige bedrijven in de branche door te voldoen aan de transparante kwaliteitsnormen, zoals door de FNOI vastgesteld, en door een onafhankelijke partij getoetst. Hierdoor vindt plaats: borging productkwaliteit naar afnemers en borging kwaliteit dienstverlening naar bron.

Als brancheorganisatie zijn we aangesloten bij:

  • het Nationaal Recycling Forum (NRF); In het Nationaal Recycling Forum worden de gezamenlijke thema’s en uitdagingen van de aangesloten organisaties belegd. Het Nationaal Recycling Forum vertegenwoordigt daarmee het sectorbelang van de Nederlandse recyclingbranche. http://www.nationaalrecyclingforum.nl
  • EuRIC; Behartigt de belangen van de Europese oudpapierindustrie. http://www.euric-aisbl.eu
Gepubliceerd op:   7 augustus 2013 34694 x bekeken