Lid worden

Lid worden?

Vul dan het online aanmeldformulier in.

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) is dé brancheorganisatie voor de Nederlandse papierrecyclingbranche en professionele archief-, data en productvernietigingsbedrijven. Wij zijn de Circulaire Economie in de Praktijk.

Circa 95 procent van de bedrijven in de oudpapierbranche en datavernietigingsbranche is lid. 

De FNOI zet zich in voor:

 • Verbeteren kwaliteit recyclingstromen door hoogwaardige inzameling
 • Erkenning van oudpapier als (secundaire) grondstof door invoeren einde-afval criteria en grondstoffenregelgeving
 • Verdere professionalisering van de branche via Erkenningsregeling OPK en CA+
 • Open en vrije internationale markt voor hoogwaardige secundaire grondstoffen
 • Verzekerbaarheid van de branche

5 redenen om lid te worden:

 • De FNOI komt op voor uw belang. Samen staat de branche sterk;
 • Altijd up-to-date. Via de FNOI E-nieuwsbrief, de FNOI INFO, Marktberichten Oudpapier, het blad Magazine Recycling Benelux;
 • Toegang tot een groot netwerk
 • Exclusieve ledenvoordelen. Branche Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), collectieve inkoop van elektriciteit en gas via Cinergie;
 • Advies en ondersteuning door het FNOI-secretariaat.

OPK certificering als voorwaarde voor lidmaatschap

Nederlandse oudpapierbedrijven en transitohandelaren die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, komen in aanmerking voor het reguliere FNOI-lidmaatschap.

Voorwaarde voor lidmaatschap is het verkrijgen van een certificaat op basis van de Erkenningsregeling OPK. De Erkenningsregeling OPK borgt de zorg voor kwaliteit, arbo en milieu in de bedrijfsvoering.

Nieuwe leden moeten binnen één jaar na ingang van het lidmaatschap in het bezit zijn van een geldig OPK-certificaat.

Een lidbedrijf maakt een afspraak bij één van de certificerende instanties (CI) voor het laten uitvoeren van een OPK audit.

De CI’s die zijn gerechtigd om de OPK-audit uit te voeren, zijn Kiwa en DNV.

Meer informatie over de Erkenningsregeling OPK

Transito lidmaatschap

Oudpapier ondernemingen, die niet beschikken over een eigen werf, maar zijn gespecialiseerd in de handelsfunctie, kunnen zich als transitolid aansluiten bij de FNOI. Ook voor Transito leden geldt dat zij zich binnen een jaar moeten laten certificeren volgens de Erkenningsregeling OPK.  

Buitenlands lidmaatschap

Voor bedrijven in het buitenland zonder Nederlands kantoor, maar wel met handelsactiviteiten in Nederland kennen we het buitenlands lidmaatschap. Buitenlandse leden hebben vrijwel dezelfde rechten als leden, zoals toegang tot de Algemene Ledenvergadering, vermelding op de ledenlijst, het ontvangen van de FNOI informatie en het gebruikmaken van de kennis en kunde van het secretariaat.

Buitenlandse leden zijn niet verplicht zich te certificeren volgens de Erkenningsregeling OPK, maar zij hebben ook geen stemrecht.

Geassocieerd lidmaatschap

Voor toeleveranciers van apparatuur of diensten aan FNOI-leden, is er het geassocieerd lidmaatschap. Hiermee krijgen toeleveranciers meer mogelijkheden om met hun doelgroep in contact te komen. Ze kunnen de Algemene Ledenvergaderingen bijwonen, hét moment om met de FNOI-leden te netwerken. Ook ontvangen geassocieerde leden onze nieuwsbrieven, waardoor zij up-to-date blijven van de ontwikkelingen op de papierrecyclingmarkt. Geassocieerde leden hebben de mogelijkheid om zich tijdens ledenvergaderingen en in nieuwsbrieven te presenteren.

Daarnaast krijgen ze een vermelding op onze ledenlijst. Zo verwerven zij een exclusieve positie ten opzichte van hun concurrenten.

Hoe wordt u FNOI lid?

 1. Vul het online aanmeldformulier in.
 2. Uw aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het FNOI bestuur.
 3. Na bevestiging wordt uw bedrijf opgenomen op de website, in de verzendlijsten, en kunt u profiteren van de voordelen van het FNOI lidmaatschap.

 

Maak kennis met onze leden