Kerngegevens

In Nederland gebruiken we per jaar zo’n 2,8 miljard kilo papier en karton. Dat is ca. 140 kilo per persoon.

In ons land is oudpapier en karton (OPK) al jaren de belangrijkste grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. Meer dan 85% van de grondstoffen bestaat uit oudpapier en karton. Door papierrecycling hoeven minder primaire grondstoffen te worden aangeboord, voorkomen we een berg afval en reduceren we de CO2-uitstoot. Wereldwijd draagt papierrecycling zorg voor bijna 200 miljoen ton aan CO2-emissiereductie per jaar.

Jaarlijks zamelen wij in Nederland bijna 2,4 miljard kilo oudpapier en karton gescheiden in voor recycling. Afzet vindt plaats na zuivering en sortering bij papier- en kartonfabrieken in binnen- en buitenland. Met een recyclingpercentage van 90% behoren wij tot de wereldtop. Oudpapier en karton kan wel tot 25 maal opnieuw worden gerecycled voordat de vezels te kort zijn voor verdere recycling.

Ruim 70 oudpapier ondernemingen zijn aangesloten bij de FNOI. FNOI-leden zijn gecertificeerd op basis van de Erkenningsregeling OPK. Met deze certificering is de zorg voor kwaliteit, arbo en milieu is geborgd in de bedrijfsvoering van deze bedrijven. Dit wordt jaarlijks getoetst met een audit door een externe Certificerende Instelling. Het ledenoverzicht vindt u hier

In de oudpapier branche zijn ruim 1200 medewerkers werkzaam. Er geldt geen overkoepelende cao in de sector. Wel vallen medewerkers in de branche onder voor de papierrecyclingbranche verplicht gestelde pensioenfonds SPNG

Maak kennis met onze leden