Papiervezelconvenant

Het Papiervezelconvenant tussen Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is te zien als een vangnet voor de huishoudelijke papierkringloop.  

Het Papiervezelconvenant biedt twee belangrijke garanties richting gemeenten: een afnamegarantie en een afzetgarantieprijs voor het grafische deel van het huishoudelijk ingezamelde oudpapier en karton, in het geval dat de marktvraag naar oudpapier en de oudpapierprijzen te laag zijn om de kosten van verwerking te kunnen dekken.  

Hiermee zorgt de papier- en kartonketen voor een goed en altijd functionerend recyclingsysteem. 

Voor het verpakkingendeel is de Stichting Afvalfonds verantwoordelijk namens producenten en importeurs van (papieren en kartonnen) verpakkingen.

PRN monitort de recycling van niet-verpakkingen van papier en karton en rapporteert daarover aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zet PRN zich in voor kwalitatief hoogwaardige inzameling en recycling van oudpapier en -karton. 

De FNOI maakt deel uit van het PRN-bestuur. De FNOI-leden voeren in de praktijk het Papiervezelconvenant uit. 

Oudpapier ondernemingen hebben hiertoe een Deelnemingsovereenkomst ondertekend met de Stichting PRN. Op basis hiervan worden contracten gesloten met eveneens bij de Stichting PRN aangesloten gemeenten. 

Om te kunnen aansluiten bij de Stichting PRN moeten oudpapier inzamelaars/-verwerkers gecertificeerd zijn op basis van de Erkenningsregeling OPK.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN).