1. Hoeveel oudpapier en karton wordt er jaarlijks in Nederland ingezameld?

In 2016 is de totaal ingezamelde hoeveelheid oudpapier en karton iets gestegen. Na jaren van daling laat de industriële inzameling van oudpapier en karton weer een stijging zien. De huishoudelijke inzameling blijft echter nog altijd fors dalen. Een en ander blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse FNOI-enquête.

Op basis van de jaarlijkse enquête 'inkoop en val' die dit voorjaar is gehouden, komt de FNOI tot de volgende cijfers m.b.t. de inzameling 2016 van oudpapier en karton in Nederland:

Huishoudelijke inzameling:                         865 kton (was 880 kton in 2015; daling 1,7 %)
KWDI inzameling:                                       1.600 kton (was 1.570 kton in 2015; stijging 1,9 %)
Totale inzameling Nederland:                     2.465 kton (was 2.450 kton in 2015; stijging  0,6 %)

Tot en met 2008 stegen de inzamelcijfers tot een totaaltonnage van 2.760 kton (2008).
Vervolgens zette de daling in van de oudpapier inzameling. Voor het vijfde opeenvolgende jaar zijn de inzamelcijfers gedaald tot een niveau dat nog net iets boven het niveau van 2003 ligt.

De huishoudelijke inzameling ligt echter op een niveau dat inmiddels is gedaald tot onder het niveau van het jaar 2000. (Over de periode vóór het jaar 2000 zijn er geen betrouwbare totaalcijfers). De industriële val is voor het eerst sinds 2008 weer gestegen.

Verklaringen voor de verdere daling van de huishoudelijke val in 2013: opnieuw sterk teruggelopen aantal abonnementen op kranten en tijdschriften, plus voortschrijdende digitalisering informatieverkeer. De stijging in de industriële val kan worden verklaard uit aantrekken van de economie en toename internetaankopen.

Gepubliceerd op:  24 juni 2014 5885 x bekeken