Branden

Het aantal branden in de afval- en recyclingsector is in de afgelopen jaren hand over hand toegenomen.

De grootste veroorzaker van brand in de recyclingbedrijven zijn de zeer ontvlambare lithium-ion batterijen, die niet op de juiste wijze zijn verwijderd, maar in recyclingstromen en het restafval verdwijnen.

Ook binnen de oudpapier branche is een groot aantal branden geweest, waarvan het vaststaat dat een lithium-ion batterij de oorzaak is geweest. Of gedumpt in de papiercontainer, of afkomstig uit wenskaarten met zo’n batterij.

De gevolgen hiervan zijn enorm. Los van de financiële en maatschappelijke schade, alsmede de risico’s voor mens en milieu wordt het voor bedrijven in de afval- en recyclingbranche steeds problematischer om zich te kunnen verzekeren tegen brandrisico’s.

Er zijn nauwelijks nog verzekeraars die oudpapierbedrijven willen verzekeren. Premies en eigen risico zijn hierdoor met wel factor 10 gestegen.

Oplossingen zijn alleen mogelijk via een gerichte ketenaanpak. Ook invoering van een statiegeldregeling moet hierbij serieus worden onderzocht om de optimale inzameling en recycling van die batterijen op zo’n kort mogelijke termijn te kunnen realiseren.

De lithium-ion batterijen en -accu’s vormen immers niet alleen een milieuprobleem, maar zijn bovenal een veiligheidsprobleem.

Maak kennis met onze leden