Erkenning als grondstof

Gescheiden ingezameld oudpapier en karton is na zuivering en sortering door een papierrecyclingbedrijf een hoogwaardige secundaire grondstof die direct als grondstof kan worden ingezet voor de vervaardiging van nieuw papier en karton.

Hoogwaardige secundaire grondstoffen dienen niet onder de afvalstoffenwetgeving te vallen.

Afvalstoffenwetgeving werkt kostenverhogend en is stigmatiserend. Ook als het gaat om oudpapier. Hierdoor ondervinden hoogwaardige recyclingstromen als oudpapier en karton nadeel ten opzichte van primaire grondstoffen. De kostprijs van secundaire grondstoffen wordt er nodeloos door verhoogd.

Om hier een einde aan te maken, is specifieke grondstoffenregelgeving nodig. Heldere en eenduidige einde-afval-criteria en een einde-afval status voor gezuiverd en gesorteerd brongescheiden oudpapier en karton moet daarvoor het startpunt zijn.

Het Circulair Materialen Plan (CMP 1) dat de beleidsmatige en juridische basis moet gaan vormen voor de transitie naar de Circulaire Economie dient het beleidsmatige en juridische raamwerk te gaan bieden. Alleen een gericht ketenbeleid dat begint bij het ontwerpstadium en zich op alle schakels in de keten richt kan zorgen voor de transitie naar de Circulaire Economie.

De FNOI zal samen met de overige organisaties binnen het Nationaal Recycling Forum krachtig aansturen om deze kwestie nu geregeld te krijgen. En daarmee de lang verwachte en noodzakelijke erkenning als hoogwaardige (secundaire) grondstof.

Maak kennis met onze leden