Kwaliteit

Gescheiden ingezameld oudpapier en karton is na zuivering en sortering door een papierrecyclingbedrijf een hoogwaardige secundaire grondstof die direct door papier- en kartonfabrieken kan worden ingezet voor de productie van nieuw papier en karton.

Voor hoogwaardige secundaire grondstoffen is essentieel dat sprake is van een hoogwaardige inzameling van het oudpapier en karton, gericht op behoud van de kwaliteit van de grondstof.

‘Circulariteit begint met kwaliteit’ is hierbij het devies.

Inzamelstructuur en inzamelmiddelen dienen hierop te zijn ingericht, evenals de informatievoorziening naar burgers en bedrijven. Kwaliteit van het ingezamelde oudpapier en karton is een toenemend punt van zorg. Teveel en te lang is de focus van gemeenten gericht geweest op vermindering van de hoeveelheid restafval.
De kwaliteit van de ingezamelde recyclingstromen heeft hier zeer onder te lijden. De verontreiniging van oudpapier en karton is het afgelopen decennium sterk toegenomen. Dit leidt niet alleen tot een sterke verhoging van de kosten voor recycling, maar tevens tot een hogere uitval. Wanneer de kwaliteit niet voldoet aan de eisen van de internationale papier- en kartonindustrie kan het oudpapier en karton namelijk niet veilig worden ingezet als secundaire grondstof.

In het kader van het Circulaire Materialen Plan dient de focus van het op te zetten ketenbeleid te zijn gericht op optimalisering van de kwaliteit bij de inzameling van oudpapier en karton. Dit betekent een andere blik op inzamelstructuur en middelen. Een blik die is gericht op kwaliteit van de recyclingstromen, en niet één die puur is gericht op de vermindering van de hoeveelheid restafval.

Ook kun je zelf bijdragen aan een optimale papierinzameling en -scheiding. In de Scheidingswijzer op de website van de Stichting PRN is te lezen wat wel en niet in de oupapierbak mag worden gegooid. Samen zorgen we voor een schone, droge en aan de bron gescheiden stroom oudpapier.

Maak kennis met onze leden