Veilig werken

De FNOI heeft gezond en veilig werken hoog in het vaandel staan.

Met de branchespecifieke certificeringsregeling - de Erkenningsregeling OPK – wordt de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden geborgd in de bedrijfsvoering.

De FNOI heeft een eigen branche RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie), die periodiek wordt ge-updatet. Deze Branche RI&E is goedgekeurd en opgenomen op het steunpunt RI&E.

De FNOI heeft in 2015 onderzoek laten uitvoeren door EHS Services naar papierstof, en grenswaarden vastgesteld voor inhaleerbaar en respirabel papierstof. 

In 2017 is een handreiking opgesteld voor de branche met betrekking tot transportbandveiligheid. In 2020 en 2021 heeft de FNOI diverse ‘Veilig Werken’ toolboxen verspreid onder haar leden en een webinar hierover georganiseerd. In 2022 heeft de FNOI opdracht verstrekt tot een onderzoek naar de stapelhoogte en draagkracht van papierbalen. De resultaten daarvan moeten helpen om gevaarlijke situaties met papierbalen te voorkomen.

Maak kennis met onze leden