Vrij handelsverkeer

Oudpapier en karton wordt door de FNOI leden ingezameld, gesorteerd en vervolgens terug in de keten gebracht. Veruit het grootste gedeelte van het in Nederland ingezamelde oudpapier en karton wordt binnen de EU in het productieproces ingezet als secundair materiaal. Dat is niet alleen circulair maar ook duurzaam: grondstoffen, CO2 en energie worden hiermee bespaard.

Circa 5-10% van het in Nederland ingezamelde oudpapier en karton wordt naar landen buiten de EU geëxporteerd. Dat moet, want er wordt zo’n 5 miljoen ton oudpapier meer ingezameld in de Europese landen dan binnen de EU als duurzame secundaire grondstof kan worden ingezet. Een groot gedeelte van het verpakkingsmateriaal dat in Nederland als oudpapier wordt ingezameld, is ook afkomstig uit landen van buiten de EU.

In die landen wordt het geëxporteerde oudpapier en karton dan ook weer tot nieuwe verpakking gerecycled voor de producten die wij hier weer importeren.

Om bovenstaande redenen vindt de FNOI de door de Europese Commissie voorgestelde herziening van de EVOA (de Europese Verordening die het grensoverschrijdend verkeer van afvalstoffen moet regelen) een slecht en ondoordacht plan.

De voorgestelde herziening belemmert niet zozeer de export van laagwaardig afval, maar bovenal het vrije handelsverkeer van hoogwaardige recyclingstromen.

Invoering zal betekenen dat oudpapier en karton door het wegvallen van de internationale markt haar materiële waarde verliest.

De belemmeringen zijn dusdanig groot dat er ook geen afzetmarkt meer zal zijn voor een deel van het ingezamelde oudpapier en karton.

Dat betekent niet alleen dat oudpapier haar financiële opbrengstwaarde verliest, maar ook dat straks een deel van het oudpapier en karton niet meer zal worden gerecycled, maar naar de verbranding moet, omdat export onmogelijk is.

De FNOI hoopt dat het Europese Parlement zich spoedig realiseert wat de gevolgen zullen zijn als de voorgestelde herziening van de EVOA geen onderscheid maakt tussen ‘gewoon afval’ en hoogwaardige recyclingstromen.

Maak kennis met onze leden